ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์งานวิจัยระดับชาติ ปี 2022