กำหนดการส่งโครงร่างการวิจัย

แจ้งอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน กำหนดส่งโครงร่างการวิจัยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ท่านสามารถส่งโครงร่างการวิจัยได้ที่ – ส่งโครงร่างการวิจัย – ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Word) – ดาวน์โหลด รายละเอียดแบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Pdf)*หมายเหตุโครงร่างการวิจัยแบบย่อประมาณ 5 – 10 หน้า…